Cấu trúc đề thi TOEIC hoàn chỉnh nhất 2016

Cấu trúc đề thi TOEIC hoàn chỉnh nhất 2016

Bạn đang cầu biết cấu trúc đề thi TOEIC để có thể nắm được đề thi như thế nào, gồm bao nhiêu câu để có thể chuẩn bị tâm lí cũng như tự tin hơn khi tiếp xúc với đề lúc thi.

Cấu trúc đề thi TOEIC hoàn chỉnh nhất hiện nay:

+ Gồm 200 câu trắc nghiệm

+ Thời gian:120 phút

+ Bài thi gồm 2 phần chính: NGHE – HIỂU và ĐỌC – HIỂU

Tham khảo khóa học:

Phần 1: NGHE – HIỂU

Trong phần này bao gồm:

Thời gian thi: 45 phút

Nội dung thi: 100 câu chia làm 4 phần

+ Phần hình ảnh: 10 câu

+ Phần hỏi và trả lời: 30 câu

+ Hội thoại: 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng

+ Đoạn thông tin ngắn: 30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

cau-truc-bai-thi-toeic

Phần 2: ĐỌC – HIỂU

Thời gian thi: 75 phút

Nội dung thi: 100 câu chia làm 03 phần:

+ Hoàn thành câu: 10 câu

+ Hoàn thành đoạn văn: 30 câu

+ Đoạn đơn : 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)

+ Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn văn, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

Ngoài ra bạn có thêm 30 phút để hoàn thành các câu hỏi về phần thông tin cá nhân.

Vậy bạn đã biết được cấu trúc đề thi TOEIC hoàn chỉnh nhất hiện nay rồi chứ? Hãy dựa trên những cấu trúc này để có thể chuẩn bị thật kĩ những phần trên, bạn sẽ đạt đuộc số điểm TOEIC mà bạn muốn.

Bình luận